Arsal Gıda Sanayi kuruluşu 1969 yıllarına dayanmaktadır. Hüseyin Arsal'ın Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda ve Fermantasyon Bölümü'nde eğitime başlaması ile Arsal Gıda Sanayi'nin filizleri de çıkmaya başlamıştır. Hüseyin Arsal mutlaka bir gün  gıda üretimi yapan bir tesis kurma hayalleri ile 1974 yılında eğitimini tamamlamıştır. Hüseyin Arsal eğitim süresince birçok turşu ve reçel fabrikalarında staj ve çalışma imkanı bulmuştur. 1974 yılında Kıbrıs'a dönen Arsal, Tarım Bakanlığı'nın birçok biriminde görev yapmış ve 1978 yılında Tarım Ürünleri Teftiş Servisi'ne sorumlu olarak atanmıştır.

1979 yılında Hüseyin Arsal içerisindeki üretim aşkı ile eşi Sıdıka Hanımla birlikte hem hayallerini gerçekleştirmek hem de ev ekonomisine katkı sağlamak için evde bikla imalatına başlamıştır. Bikla, Avrupa'da birçok ülkede ve Kıbrıs'ta sevilerek tüketilen bir üründü. Fakat üretimi geniş bir bilgi birikimi gerektiren meşakkatli bir üretim süreci olan bir üründü. Bu denli zor bir ürünle üretime başlamak, Arsal Gıda Sanayi'nin ilerleyen yıllarda üretim ve ürün yelpazesinin gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktı.

1988 yılına gelindiğinde Hüseyin Arsal ve eşi Sıdıka Hanımla bir atölye kiralayarak mahalledeki kadınlara da part-time iş imkanı yaratarak bikla imalatını geliştirerek üretimi arttırmış ve Kıbrıs'ta birçok noktada tüketici ile buluşturmaya başlamıştır. Uzun yıllar yurt dışından gelen dünya markası biklayı kullanan Kıbrıs Türk halkı artık kendi ürünü olan Arsal Bikla'sı tüketmeye başlamıştır. O zamanlardan beri Kıbrıs'a bikla ithalatı nerdeyse hiç gerçekleşmemiştir. Bu da Arsal Gıda'nın büyük başarısıdır.

1996 yılına gelindiğinde Arsal Gıda'nın gelişen iş hacmi, artan üretiminden dolayı yeni bir iş yeri ihtiyacı doğurmuştur. Yeni imalathane çeşitli tamiratlardan sonra imalatına devam etmiştir. Burada biklaya ek olarak geleneksel ve yöresel turşu imalatına başlamıştır. Her geçen gün Arsal Ürünleri Kıbrıs Türk halkı tarafından daha çok tercih edilmeye başlandı ve biklanın yanında turşularda halkımız tarafından beğeni ile karşılandı.

2002 yılına kadar üretimi bu noktada sürdüren Arsal Gıda Sanayi çeşitliliğini arttırmak, üretim kalitesini düzenlemek ve çağdaş bir fabrika yapmak için şu andaki tesisine 5 dönüm arazi içinde 4000m2 kapalı alana sahip yeni yerine geçmiştir. Hüseyin Arsal'ın oğlu Hakan Arsal da artık birçok işle ilgilenerek teknolojiyi yakından takip ederek yeni bir üretim hattı kurarak tesisin üretim kapasitesini artırma yolundaki çalışmaları hızlandırmıştır. Birçok projeyi başarı ile tamamlayan tesis modern bir yapıya kavuşturulmuştur.

Arsal ürünlerinin tercih edilmesinden dolayı üretimin arttırılması artık kaçınılmazdır. Bu yeni üretim alanındaki gelişme ihtiyaçların karşılanması daha iyi, daha güzel şartların yakalanmasına sebep olacaktır ve 2002 sonrası reçel ve macun üretimi başlamış olacaktır.

Kıbrıs Türk halkının giderek Arsal ürünlerine artan talebi gıda üretimi yapan Arsal Gıda için güçlü marka yaratma gerekliliğini her zamankinden daha önemli kılmaya başlamıştır. Tüketicinin tercih ettiği marka olmak, sürdürebilirliği, kârlılığı sağlamak ve uluslararası pazarlara açılmak marka olmanın gerekliliğini yerine getirebilmekle mümkündür. Arsal Gıda, tüketici odaklı çalışmalarını sürdürürek ve halkımıza sunduğu kaliteden asla taviz vermeyerek tüketicisine sonsuz güven vermeyi düşlemektedir.

Arsal Gıda Sanayi Kıbrıs'ta geleneksel ve yöresel ürünler kavramını geliştirerek üretim yapan ilk ve tek markadır. Artan ürün yelpazesi ile Kıbrıs'ta ve dış pazarda yenilik, sağlık ve lezzeti tüketici ile buluşturmaktadır. Başarılı bir marka olmanın en önemli kriterleri ilk faaliyet sonrası girilen yeni alanda da marka kimliğini aynı tutarlılıkla taşıyabilmek ve çeşitlenen ürünle markanın ortak imajını yansıtabilmektir.

Bir gıda markası olarak Arsal, geçen zaman zarfında Kıbrıs'ta farklı alanlarda birçok ilki gerçekleştirmiştir. İlk turşu imalatı, ilk reçel imalatı ve Kıbrıs'a özgü tatların ilk defa profesyonel anlamda hijyen şartlarına uyarak üretiminin yapılması ve bütün bu üretilen ürünlerin uluslararası kalite belgeleri ile taçlandırılması.

Adres: 15 Ağustos Bulvarı Gazimağusa / KKTC
Tel: +90 (392) 366 3275     +90 (392) 366 0275
Fax: +90 (392) 366 0991
E-Mail:  info@arsalgida.com
Kurumsal Değerlerimiz
Önce Tüketicilerimiz ve Müşterilerimiz
Tüm birimlerimizle, tüketicilerimizin, iç dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılar, onların daha iyi bir yaşama yönelik değişen beklentilerini karşılamada çevik, proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım içinde oluruz.

Vizyonumuz
Arsal Gıda Sanayi, çalışanları ve tedarikçileri ile birlikte büyümeyi tüketicisi ile bütünleşerek Kıbrıs Türk halkına ve yurttaki müşterilerine geleneksel ve yöresel Kıbrıs ürünlerini yüksek kalitede sunmayı çalışanları ile birlikte karlılığı ve verimliliği arttırmayı ana hedef olarak belirlemiştir. Arsal Gıda Sanayi olarak felsefemiz, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevre ve doğaya önem veren, insan kaynağını dikkatle değerlendiren, her zaman AR-GE çalışmaları ile kendini ve ürünlerini geliştiren bir kurum olmaktır.
+90 392 366 3275
+90 392 366 0275
Operasyonel Mükemmelliyetçiliğimiz
Operasyonel mükemmellik anlayışımızın temelini, teknolojinin tüm alanlarında etkin kullanımı, yalın iş süreçleri, tanımlı iş yapma sistematiği, veriye dayalı ve hızlı karar verme sistemlerimiz oluşturur. Çeviklik temel yetkinliklerimizdendir.
İnsan Kaynaklarımız
Bilim, birlik, başarı meşalemizin ışığında eğitimli, deneyimli, aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, bilime dayalı tüm gelişmelere açık, bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren, katılımcı yönetim anlayışını ve başarı odaklı çalışmayı benimsemiş insan kaynaklarımızın en önemli değerlerinden biri olduğuna inanırız.
Etik Duruşumuz
Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada ve her alanda sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı gösterir, yasalara, iş etiği kurallarına uygun ve şeffaf davranan, dürüstlüğe, açık iletişime ve adaletli yönetime büyük önem veririz.

Çevresel ve Sosyal Sorumluluğumuz
Çevreye ve doğaya değer veren bir yaklaşımla üretim yaparak, bugünden daha iyi bir gelecek yaratmaya katkıda bulunuruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal yaşama kalitesini arttırmaya yönelik olarak çağdaş eğitime, spora, kültür ve sanata destek verme geleneğini sürdürürüz.